Kft alapítás, a létesítő okirat

admin   2020-05-05   Nincs hozzászólás
kft alapítás lépései

kft alapítás lépései

Egy kft alapítás esetében a létesítő okiratot közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító kamarai jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A létesítő okiratban meg kell határozni a jogi személy, vagyis a nevét, a jogi személy székhelyét, a jogi személy célját vagy fő tevékenységét, a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét (lehet gazdasági társaság is a tagja), a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értékét, a rendelkezésre bocsátás módját, idejét, az első vezető tisztségviselő nevét. A gazdasági társaság alapítását a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától, illetve ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül kell bejelenteni. Ha az alapítás hatósági engedélyhez kötött, akkor pedig az engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani. A kft alapítás jogi formuláinak elintézéséhez keresse a topcegalapitas.com weboldalt!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!